Murerfagets Opplæringskontor Bergen

Murerfagets opplæringskontor Bergen

Vi hjelper deg på vei!

Om opplæringskontoret

Murerfagets Opplæringskontor Bergen har fungert siden 01.07 1990, og før det som Opplæringsring noen år. Formålet med opplæringskontoret er å effektivisere de deltakende bedrifters opplæringsvirksomhet innen murerfaget. Opplæringskontoret er et selvstendig rettsobjekt.

Fra vårt kontor driver vi med rekrutteringsarbeid ut i skolene for å lede ungdommer til murerfaget. Videre deltar vi på utdanningsmesser i Bergen og omliggende kommuner, for å være synlig blant unge, og for å hjelpe til med veiledning.

Murerfagets Opplæringskontor Bergen har kun godkjente opplæringsbedrifter. Sammen med disse arbeider vi med å rekruttere lærlinger og vedlikeholde løpende lærlingekontrakter. Disse går gjerne ulike løp som VG 1 og VG 2 + 2 år i lære i bedrift, VG 1 + 3 års lære i bedrift og noen går alle 4 år som lærling i bedrift.

Etter at bedrift og lærling har skrevet arbeidsavtale ordner opplæringskontoret med det formelle som lærlingekontrakt og videre skolegang. Dette uavhengig om lærlingen knytter direkte kontakt med bedrift eller om det søkes via fylkets søkeportal Vigo. Opplæringskontoret er også et bindeledd mellom bedrift og læring. I tillegg til dette har vi kursaktiviteter i egne lokaler for at lærlingen skal få med hele spekteret i faget. For tiden er det mye kurs i teglsteinsmuring da det har vært litt mangel ute i markedet.

Mur- og flisleggerfaget trenger mange flinke fagfolk fremover. Selv om det er variasjoner i byggeaktiviteten er det alltid behov for rehabilitering. Å søke en utdannelse innen byggfag er en sikker fremtid.

Svenneprøver gjennomføres i våre lokaler, og blir tilrettelagt av opplæringskontoret. Det er prøvenemden i murerfaget som administrerer prøven som går over 1 uke.

Bli lærling

Send oss en søknad, så hjelper vi deg på vei!

Hva gjør en murer?

Få en innsikt i hva murerfaget kan tilby av forskjellige arbeidsoppgaver

Opplæringsbedrifter

Se hvilke bedrifter som kan tilby lærlingplass i Bergen

Ofte stile spørsmål

Ofte stile spørsmål og svar