Murerfagets Opplæringskontor Bergen

Murerfagets opplæringskontor Bergen

Vi hjelper deg på vei!

Om opplæringskontoret

Murerfagets Opplæringskontor Bergen har fungert siden 01.07 1990, og før det som Opplæringsring noen år. Formålet med opplæringskontoret er å effektivisere de deltakende bedrifters opplæringsvirksomhet innen murerfaget. Opplæringskontoret er et selvstendig rettsobjekt.

Fra vårt kontor driver vi med rekrutteringsarbeid ut i skolene for å lede ungdommer til murerfaget. Videre deltar vi på utdanningsmesser i Bergen og omliggende kommuner, for å være synlig blant unge, og for å hjelpe til med veiledning.

Murerfagets Opplæringskontor Bergen har godkjente opplæringsbedrifter og like under 40 løpende kontrakter. Vi tok inn 24 lærlinger i 2016 og disse går på forskjellig løp. Noen går VG 1 og VG 2, for så å gå 2 år i lære i bedrift. Noen fra VG 1 med 3 års læretid og noen går 4 år i bedrift. Det er også flere nyanser av dette.

Etter at bedrift og lærling har skrevet arbeidsavtale, ordner kontoret vårt alt med det formelle som kontrakt og videre skolegang. Dette uavhengig om lærlingen knytter direkte kontakt med bedrift, eller om det søkes via fylkets søkeportal Vigo. Vi har vår egen nettportal «Murfag.no» hvor lærlingene skal føre egne timer. Her blir også individuell læreplan laget og lagret, samt rapporter fra halvårsmøter med lærling. Videre driver vi med en del kursaktivitet i egne verksteder for at lærlingen skal få med hele spekteret i faget. For tiden er det mye kurs i teglsteinsmuring, da det har vært litt mangel ute i markedet.

Vårt fag og hele byggebransjen trenger masse fagfolk fremover, så byggfag er absolutt noe å satse på. Selv om det kan avta noe med nybygging, vil det alltid være behov for rehabilitering, så vi føler at fagarbeidere i disse fagene har en sikker jobbfremtid.

Svenneprøver gjennomføres i våre lokaler, og blir tilrettelagt av opplæringskontoret. Det er prøvenemden i murerfaget som administrerer prøven som går over 1 uke.

Murerfagets Opplæringskontor Bergen styres av daglig leder Trond Hansen.

Trond Hansen er murmester og takstmann, og har 40 års erfaring fra bransjen. Erfaringer er hentet fra både større og mindre prosjekter, og han har hatt mange lærlinger i egen bedrift. Han har vært daglig leder i Opplæringskontoret fra 01.01.13. men har vært involvert i fagets opplæring i mange år før det.

Bli lærling

Send oss en søknad, så hjelper vi deg på vei!

Hva gjør en murer?

Få en innsikt i hva murerfaget kan tilby av forskjellige arbeidsoppgaver

Opplæringsbedrifter

Se hvilke bedrifter som kan tilby lærlingplass i Bergen

Ofte stile spørsmål

Ofte stile spørsmål og svar